+4037.205.58.82 [email protected]

MS SQL Server 2012 for Developers

Hands-on practice with thorough explanations, presentations, demos, small standalone exercises during the training. A 3 days seminar for Developers

View agendaSet up training

This training is for

Developers

Agenda

1. Fundamente

Sintaxa TSQL

Modul de funcționare (flow-ul) unui Query

Data type-uri și alegerea data type-urilor pentru chei

Filtrare și ordonare

2. Combinare seturi de date

Tipuri Join-uri

Subquery-uri, Table Expressions, APPLY

Uniuni, intersecții și EXCEPT

3. Grupări

Grouped Queries (Single grouping set, multiple grouping sets)

Pivoting / Unpivoting

Funcții Windows

4. Query Full-text

Cataloage Full-text și indecsi full-text

CONTAINS și FREETEXT

Semantic Search

5. Administrare XML

Returnarea rezultatelor în format XML

Interogări cu XMLT

6. Administrarea tabelelor și forțarea integrității datelor

Sintaxa CREATE și ALTER TABLE

Integritatea datelor

  • Constrângeri chei primare
  • Constrângeri unicitate
  • Constrângeri chei foreign
  • Constrângeri CHECK
  • Constrângeri DEFAULT

7. Proiectarea View-urilor, funcțiilor inline și a sinonimelor

8. Inserarea, actualizarea și ștergerea datelor

INSERT VALUES / INSERT SELECT/ INSERT EXEC / SELECT INTO

UPDATE / UPDATE cu JOIN / UPDATE și Table Expression / UPDATE și variabile / UPDATE ALL

DELETE / TRUNCATE / DELETE cu JOIN / DELETE și Table Expression

DELETE vs. TRUNCATE

9. Alte aspecte legate de modificarea datelor

IDENTITY

MERGE

OUTPUT

Functionalități vechi pentru modificarea datelor vs. functionalități noi în SQL Server 2012 / SQL Server 2014

10. Tranzacții

Administrarea tranzacțiilor și a concurenței

Implementarea mecanismelor pentru tratarea erorilor

Sintaxe SQL dinamice

11. Rutine T-SQL

Implementarea procedurilor stocate

Implementare trigger

Implementare funcții

12. Utilitare pentru analiza performanței query-urilor

SQL Server Profiler, SQL Trace, SQL Server Extended Events

Optiuni SET Session

View-urile DM

13. Implementarea indecsilor și a statisticilor

Heap și arbori

Folosirea argumentelor de cautare

Statistici

Impact performanță table-scan etc

14. Cursori, set-uri și tabele temporare

Time for action

GET COMPREHENSIVE TRAINING FOR YOUR TEAM

Custom training MS SQL server 2012 for developers

10 + 11 =

Get exclusive offers and the latest updates on our upcoming events

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest